Menu NMade

KHO NHẠC THÁI (6 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 05/02/2018 20:41

Tổng hợp nhạc thái lan.

Theo dõi playlist Mã nhúng

OST Vườn Dâu Tình Yêu

Tên bài hát: Điều Đang Xảy Ra Link mp3: ver nữ: https://drive.google.com/file/d/1gEUjmHDakTcj3XO1Q9xiTmO9IadIuH4s/view?usp=sharing...

Muốn Làm Người Yêu, Không Phải Bạn Thân

Link mp3: https://drive.google.com/file/d/0BzDJiKtcvVCRS0ZoR3ZSbHVpNFk/view?usp=sharing

I'm Not Your Friend

Link mp3: https://drive.google.com/file/d/1klj1bhuHDiAltHBo4VcWBLQCYczvi4xp/view?usp=sharing

OST Naree Rissaya

Tên bài hát: Đau Link mp3: https://drive.google.com/file/d/1PdKcLAQv4KZ4QIYkVwmN4A5EX_Xs0vzO/view?us...

Người Không Có Quyền

Link mp3: https://drive.google.com/file/d/1ZtxsSqTAqe_6XQ1bYSERTqVotfcfl-TN/view?usp=sharing

Miss You

link mp3: https://drive.google.com/file/d/1lLBgYr36I25ynBimhGaHPxEw8lcByV8p/view